RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, BITLAND Jarosław Makowiecki z siedzibą w Toruniu kod pocztowy 87-100, ul. Leona Jeśmanowicza 1, NIP 8792284565 , REGON 340346100 informuję:

 

A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BITLAND Jarosław Makowiecki z siedzibą w Toruniu kod pocztowy 87-100, ul. Leona Jeśmanowicza 1, NIP 8792284565 , REGON 340346100, e-mail: sklep@bitland.pl

 

B. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

-zawarcia, realizacji i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

-weryfikacji wiarygodności finansowej,

-wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych , a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur i paragonów ( dokumentów sprzedaży ) i innych dokumentów księgowych, jak również do rozpatrywanie reklamacji,

-ustalenia, dochodzenie i obrona roszczeń,

-tworzenia zestawień analiz i statystyk wyłącznie na potrzeby wewnętrzne administratora,

-marketingu bezpośredniego,

-wsparcia obsługi,

-szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 

C. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

 

F. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 

E. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umów ), biuro księgowe obsługujące administratora.

 

F. Posiada Pani/Pan prawo do: 

-żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

-sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 

G. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

 

H. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

I. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ( profilowaniu ).

 
Infolinia:
tel. stacj. 56 66 00 777
tel. kom. 698 226 449
numery standardowe, opłata za rozmowę zgodnie ze stawka operatora
 
Pracownik sklepu internetowego:
Zapisz się na biuletyn informacyjny
Dopisz
 
Wypisz się
 

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone